Norsk Kvernsteinsenter

Foto av Kim Søderstrøm og Jørgen Magnus © Riksantikvaren

Hyllestad

Her finn du historia om den eldste kvernsteinsindustrien i Noreg; – i fylgje arkeologiske granskingar heilt attende til vikingtida ca. 700 år e.Kr.

“Hewn From the Edge” av M Hillier | CC BY 2.0

Kvernsteinsoga tek form

Normal 0

Foto av Kim Søderstrøm og Jørgen Magnus © Riksantikvaren

Her finn du "Livets steinar”

Kvernsteinbrota i Hyllestad er eit nasjonalt kulturminne. Gjennom hundrevis av år, truleg heilt frå kring 700 e. Kr., fram til aktiviteten ebba ut i siste halvdel av 1800-talet, var det kvernstein-hogging i stort omfang i Hyllestad.

Foto av Magnar Solbakk

Skomosjøen i Brønnøy

Kvernsteinsproduksjonen i Brønnøy skil seg frå dei andre store steinbrotområda i landet ved at emna vart tatt så og seie utelukkande frå steinurer.

Foto av Torbjørn Løland

Saltdal

Saltdal er blant dei viktige områda for kvernsteinsbrot i Noreg, sjølv om produksjonen her truleg var mykje mindre enn i Selbu og Hyllestad.

Foto av Astrid Waage

Kvernsteinparken i Hyllestad

I Hyllestad har det vore produsert kvernsteinar i minst 1300 år. Dei eldste steinbrota er frå vikingtida eller før, og den siste kvernsteinen vart brutt ut av fjellet i 1929.

Foto av Terje Eilertsen

Vågå

Tolstadkvennberget ved Lalm i Vågå er blant dei større kvernsteinsbrotområda i landet.

Foto av Terje Eilertsen

Høgfjellet i Selbu

Kvernsteinsdrifta i Selbufjella starta truleg på 1500-tallet og føregjekk fram til 1914.